สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

ประชาธิปไตยต้องทนทุกข์เมื่อสถิติของรัฐบาลล้มเหลว

ประชาธิปไตยต้องทนทุกข์เมื่อสถิติของรัฐบาลล้มเหลว

การทำให้ข้อมูลของเราเป็นประชาธิปไตย:  คำประกาศ Julia Lane MIT Press (2020) เว็บถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่ปี 2020 เป็นปีแรกที่การสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐในช่วงทศวรรษที่อนุญาตให้ครัวเรือนต่างๆ ตอบทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ...

Continue reading...